TRIỂN LÃM SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO 2012

Xin mời mọi người đến tham quan triển lãm

  • Sản phẩm tham gia hội chợ phải có hàm lược công nghệ cao (chia theo 4 nhóm ngành: Vi điện tử-Công nghệ thông tin-Viễn thông; Công nghệ sinh học; Cơ khí chính xác-tự động hóa; Vật liệu mới-vật liệu đặt biệt; Công nghệ nano)

Chương trinh 3 ngày:

  • Ngày 25/10:

+        13h30 – 14h30: Lễ khai mạc

+        14h30 – 20h00: Mở cửa triển lãm cho khách tham quan tự do.

  • Ngày 26/10,

+        08:00 – 20h00: Mở cửa triển lãm cho khách tham quan tự do. (nghỉ trưa 12-13h)

+        19h00-20h00: Chương trinh ca nhạc

  • Ngày 27/10,

+        08:00 – 17h00: Mở cửa triển lãm cho khách tham quan tự do (nghỉ trưa 12-13h)

+        8h00 –12h00: Ngày Hội Việc Làm (Khai mạc ngày hội việc làm:lúc 8h)

+        16h -17h: Lễ bế mạc

Thành phần tham quan: Tất cả các doanh nghiệp và nhân dân thành phố (vào cổng tự do)

Địa điểm: tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1, TP.HCM