Ethernet: Xu hướng tất yếu trong mạng công nghiệp ?

Nhiều chuẩn mạng công nghiệp cùng tồn tại trong một nhà máy là tình trạng phổ biến hiện nay. Điều này gây nhiều bất tiện trong việc thiết kế, vận hành và tích hợp hệ thống. Với những cải tiến kỹ thuật nhiều năm trở lại đây, Ethernet ngày càng tham gia nhiều hơn vào mạng công nghiệp. Và có lẽ trong một tương lai không xa, mạng công nghiệp cũng sẽ chỉ còn là Ethernet.

Dưới đây là một số thông tin từ hội thảo do tạp chí Control Engineering tổ chức, xin chia sẻ với mọi người để tham khảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *