Category Archives: HMI & SCADA

Lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ SD trên PanelView Plus 6

DataLog là một thành phần khá quan trọng trong FactoryTalk View. DataLog giữ chức năng thu thập dữ liệu và giá trị của các tag để phục vụ việc giám sát các hoạt động trong hệ thống. Bài viết dưới … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged | Comments Off on Lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ SD trên PanelView Plus 6

Factorytalk View SE: Datalog với cơ sở dữ liệu SQL

Data Log là một thành phần trong FactoryTalk View, có chức năng thu thập và lưu trữ dữ liệu của các Tag. Dữ liệu có thể được lưu trữ trong một tập tin cài đặt nội bộ, hoặc một ODBC(Open … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , | Comments Off on Factorytalk View SE: Datalog với cơ sở dữ liệu SQL

FactoryTalk View SE: Tạo chương trình Runtime

Sau khi thiết kế xong một chương trình trên FactoryTalk View Studio (chỉ dành cho phần View Site Edition), việc tiếp theo là tạo file runtime để chạy chương trình đã tạo. File Runtime sẽ được tạo bằng phần mềm … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , | Comments Off on FactoryTalk View SE: Tạo chương trình Runtime

Hướng dẫn tạo kết nối giữa Factorytalk View SE với Controllogix/Compactlogix

Trong FactoryTalk View SE, để lấy dữ liệu từ Controller lên, ta phải tạo một kết nối tới Controllogix/Compactlogix có chứa chương trình. Rockwell Automation cung cấp cho chúng ta một công cụ kết nối, đó là Rslinx Enterprise. Rslinx … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Comments Off on Hướng dẫn tạo kết nối giữa Factorytalk View SE với Controllogix/Compactlogix

Factorytalk View SE: Kết nối với OPC Server như thế nào?

Nếu sử dụng Factorytalk View kết nối đến các PLC/PAC của AB thì chỉ cần sử dụng Rslinx Enterprise có sẵn (miễn phí) là đủ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp ta cần lấy dữ liệu từ các PLC hay … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , | Comments Off on Factorytalk View SE: Kết nối với OPC Server như thế nào?

Các cấu hình HMI tham khảo sử dụng Factorytalk View SE

Phần mềm Factorytalk View SE của Rockwell Automation có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng HMI khác nhau, từ các ứng dụng độc lập đơn lẻ đến các ứng dụng phần tán gồm nhiều Server và Client. Về cơ … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , | Comments Off on Các cấu hình HMI tham khảo sử dụng Factorytalk View SE

Factorytalk View SE: Sử dụng Alarm & Event như thế nào ?

Alarm và Event là những phần không thể thiếu trong một hệ thống giám sát và điều khiển. Theo cách thông thường, nhiều người tạo một Alarm trong hệ thống như sau: PLC: Khi có tín hiệu tác động (ví … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , | Comments Off on Factorytalk View SE: Sử dụng Alarm & Event như thế nào ?

[PVP] Bài 14: Tổng hợp và tài liệu tham khảo (bài cuối)

Trong các bài trước, tôi đã giới thiệu những kiến thức cơ bản để làm việc với Factorytalk View ME và Panelview Plus 6. Để hiểu rõ hơn các bạn có thể xem thêm các tài liệu tham khảo ở … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Comments Off on [PVP] Bài 14: Tổng hợp và tài liệu tham khảo (bài cuối)

[PVP]Bài 13: Nâng cấp Firmware cho Panelview Plus 6

Trong quá trình sử dụng, đôi khi cần thiết phải nâng cấp Firmware của Panelview Plus 6 để đáp ứng các yêu cầu hoặc khắc phục lỗi hoặc các tính năng mới theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Việc … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged | Comments Off on [PVP]Bài 13: Nâng cấp Firmware cho Panelview Plus 6

[PVP]Bài 12: Truy cập PanelView Plus 6 từ xa với VNC

VNC cho phép truy cập điều khiển máy tính từ xa. Ví dụ có 2 máy tính, nối mạng với nhau (ở đây là mạng LAN), có thể từ máy này Remote điều khiển sang máy kia thông qua VNC. … Continue reading

Posted in HMI & SCADA | Tagged , , | Comments Off on [PVP]Bài 12: Truy cập PanelView Plus 6 từ xa với VNC