Author Archives: JAP AUTOMATION BLOG

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get

CMMS là gì?

Trong bối cảnh công nghiệp ngày nay, quản lý bảo trì là một thành phần quan trọng của các hoạt động nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất trơn tru và hiệu quả. Hệ thống quản lý bảo trì trên … Continue reading

Posted in DX/MES/IIoT | Tagged , | Leave a comment

Tự động hóa: Automated, Automatic hay Autonomous?

Tự động hóa, về chữ nghĩa thì chung như vậy. Nhưng trong kĩ thuật Tây phương chia ra làm 3 cấp độ khác nhau. Tự động nhưng mà tự động đến cỡ nào. Có 3 mức độ gọi là Automatic … Continue reading

Posted in Tổng hợp | Leave a comment

OEE là gì?

OEE (Overall Equipment Efficiencies – Hiệu suất tổng thể thiết bị) là một chỉ số quan trọng chỉ thị hiệu quả sản xuất của nhà máy. OEE càng cao nghĩa là hiệu quả sản xuất càng cao và chi phí … Continue reading

Posted in DX/MES/IIoT | Tagged , | Leave a comment

[MES] Bài 2: Tại sao các công ty sản xuất cần MES?

7-OCT: (Bài 1 và Bài 2 được tổng hợp và đăng trên tạp chí Tự Động Hóa Ngày Nay: Tại sao các công ty sản xuất cần MES? – Tạp chí tự động hóa ngày nay | Automation today (vnautomate.net)) … Continue reading

Posted in DX/MES/IIoT | Tagged , , | Leave a comment

[MES] Bài 1: MES là gì?

MES,viết tắt của ‘Manufacturing Execution System’, hay được dịch là hệ thống quản lý sản xuất hay hệ thống điều hành sản xuất. Nhưng cụ thể MES là gì thì lại có nhiều cách hiểu khác nhau gây ít nhiều … Continue reading

Posted in DX/MES/IIoT | Leave a comment

Hiệu ứng Dunning – Kruger

Ảo tưởng về năng lực, hay có mối quan hệ nào giữa năng lực và sự tự tin của chúng ta nói chung ? Vừa rồi mình có đọc cuốn Think Again của Adam Grant, có nói về hiệu ứng … Continue reading

Posted in Tổng hợp | Leave a comment

XaaS là gì?

XaaS là viết tắt của ‘Anything as a service'(tất tật là dịch vụ), một mô hình kinh doanh phổ biến trong lĩnh vực công nghệ thông tin (và giờ là cả các lĩnh vực khác trong cuộc sống). Ý tưởng … Continue reading

Posted in Tổng hợp | Tagged , , , | Leave a comment

Digital Transformation: Chữ và nghĩa

Cụm từ ‘hot’ trong vài năm rồi chắc là đây: Chuyển đổi số (Digital Transformation). Không biết bao nhiêu người nói về nó, như một điều gì đó rất tự nhiên. Nhưng khi hỏi nó là gì thì mỗi người … Continue reading

Posted in Tổng hợp | Leave a comment

Dữ liệu: Yếu tố sản xuất thứ 4

Trong kinh tế học cơ bản, các yếu tố sản xuất gồm đất đai (land), lao động (labor) và vốn (capital). Đây là những yếu tố cơ bản cho bất cứ nền kinh tế nào. Tuy vậy, với sự phát … Continue reading

Posted in Tổng hợp | Leave a comment

Công việc nào cho tương lai?

Tháng 10, năm 2020, diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum – WEF) xuất bản một báo cáo dài về công việc tương lai (The Future of Jobs Report 2020). Báo cáo là kết quả nghiên cứu, khảo … Continue reading

Posted in Tổng hợp | Leave a comment