Factorytalk Energy Metrix: Hướng dẫn cài đặt

eee

FactoryTalk EnergyMetrix của Rockwell Automation là gói phần mềm quản lý thông qua web, có thể giúp người sự dụng truy cập vào các thông tin năng lượng ở hầu như mọi nơi. Phần mềm này đã kết hợp các ứng dụng client – sever và các ưu điểm của phần mềm Microsoft.

Với FactoryTalk EnergyMetrix, người dùng có thể làm đươc các chức năng sau:

 • Nắm bắt và lưu trữ các thông tin năng lượng.
 • Phân tích thông tin.
 • Chia sẻ thông tin với các bên liên quan thông qua một trình duyệt web tiêu chuẩn.

Lợi ích của FactoryTalk EnergyMetrix:

 • Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.
 • Quản lý chất lượng điện năng.
 • So sánh tương quan sử dụng nặng lượng.
 • Xác định chi phí để sản xuất.
 • Thương lượng giá năng lượng để đạt hiệu quả sản xuất cao.

Yêu cầu phần cứng:

1/ Máy client:

Yêu cầu phù hợp với FactoryTalk EnergyMetrix:

 • Microsoft Windows 7
 • Internet Explorer 11 or 10
 • Adobe Acrobat Reader 11 or newer
 • Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

2/ Máy sever:

Yêu cầu phù hợp với FactoryTalk EnergyMetrix:

 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, cài với chế độ mixed-mode authentication.

Các phần mềm để cài đặt FactoryTalk EnergyMetrix:

1/ Microsoft SQL Server.

Các phiên bản tương thích tốt nhất là:

 • SQL Server 2008 R2 64-bit

2/ FactoryTalk Services

Gồm các phần mềm :

 • FactoryTalk Activation: phần mềm cho phép tải các Activation Files sử dụng mạng Internet hoặc chuyển Activation Files vào máy tính nếu không có kết nối Internet
 • RSLinx Lite 3.70.00 (CPR 9 SR7) hay những version mới hơn.

Hướng dẫn cài đặt Microsoft SQL Server 2008 R2:

 • Đã hoàn thành xong cài đặt Microsoft SQL Sever 2008 R2.
 • Kiểm tra SQL Sever.


 1. Hướng dẫn cài đặt FactoryTalk EnergyMetrix:

 • Hoàn tất quá trình cài đặt FactoryTalk EnergyMetrix.
 1. Khởi động FactoryTalk EnergyMetrix:

  Để khởi động FactoryTalk EnergyMetrix, ta làm các bước sau:

 • Vào Start > Administrative Tools > Services.
 • Chọn FactoryTalk EnergyMetrix Logger, click chuột phải chọn Start.


 • Mở Web Browser, chọn localhost/FTEnergyMetrix .


 

 

 

 

 

KẾT THÚC

Phạm Hoàng Hải

Phone: 0915415601

E-mail: phhai1994@gmail.com

Linkedin: Phạm Hải

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in Tổng hợp and tagged , . Bookmark the permalink.