Lập trình PLC Micro800 với phần mềm Connected Components Workbench

Micro 800 (810/820/830/850) là dòng PLC cỡ nhỏ, phù hợp cho các ứng dụng đơn giản khoảng 100 tín hiệu I/O. Được AB phát triển sau này, nên cũng thừa hưởng những ưu điểm về lập trình như sử dụng Tag (thay vì địa chỉ), Ethernet/IP, có các Function Block cho các ứng dụng… Ngoài ra, PLC này có cổng Serial có thể cấu hình được (232, 485, ASCII, Modbus…) khá tiện.

Phần mềm Connected Components Workbench (gọi tắt là CCW) là công cụ lập trình cho Micro800 PLC, cấu hình biến tần PowerFlex, và lập trình luôn cho HMI như Panelview 800. Đây là phần mềm miễn phí, có thể tải về từ Website AB (google là thấy, cài hơi nặng).

AB có làm một Series Video hướng dẫn sử dụng, lập trình Micro800, Panelview 800 bằng CCW như dưới dây. Lưu lại để các bạn dễ theo dõi.

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , , , . Bookmark the permalink.