Cấu hình FactoryTalk Historian

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày các bước cơ bản để thực hiện việc cấu hình lưu trữ dữ liệu dùng phần mềm FactoryTalk Historian. Nếu muốn tìm hiểu về cách thức cài đặt phần mềm, các bạn có thể tham khảo bài viết : Hướng dẫn cài đặt FactoryTalk Historian.

Dưới đây là các bước thực hiện.

1.Từ phần mềm FactoryTalk View Studio, ta chọn Add New Server → Rslinx Enterprise.


2. Chọn Add và nhập tên cho shortcut.


3. Chọn CPU muốn lấy dữ liệu của tag. Sau đó, chọn Apply → OK.


4. Vào Start → Rockwell Software → FactoryTalk Administration Console.


5. Tiếp theo, ta thực hiện việc kết nối đến server để lưu trữ dữ liệu .Chọn Historical Data → New Historian Server Connection.


6. Chọn Test Server Connection để kiểm tra server trong ô “Server or Collective Name” có đang tồn tại hay không.


7. Nếu server đang hoạt động, phần mềm sẽ hiển thị ” Server Found “. Chọn Finish để kết thúc việc kết nối đến server.


8. Chọn Historical Data → Production Historian → FLTD1→Properties.


9. Chọn Start → OK.


10. Từ tên của ứng dụng ( Ví dụ ở hình này là : Vantage Point), nhấn chuột phải → chọn Add Individual Historian Points.


11. Nhấn Browse Tags.


12. Chọn Shortcut đã tạo từ bước 2 → Chọn tên Tag muốn lưu trữ → Add Tag(s) to List.


13. Sau khi add Tag, ta có hình như sau. Chọn Ok để hoàn tất việc add Tag.


14. Tiếp tục chọn OK để hoàn tất việc cấu hình FactoryTalk Historian để cập nhật dữ liệu.


15. Tiếp theo, ta sẽ kiểm tra xem giá trị tag có đang được cập nhật vào server hay không?

Vào Start → Rockwell Software → FactoryTalk Historian→ PI System Management Tools→ Chọn Data → Current Values.


16. Nhấn chuột phải , Chọn Tag Search.


17. Chọn Search → Tìm tag đã add vào server ở bước 12 → Chọn OK


18. Ta thấy được giá trị hiện tại của Tag “Dem” đang là 11.


Như vậy, ta đã hoàn thành các bước thực hiện lưu trữ dữ liệu của Tag vào Server bằng phần mềm FactoryTalk Historian.

Lưu ý:

  • Trong quá trình cấu hình, số lượng tag được phép lưu trữ phụ thuộc vào liences cho phần mềm FactoryTalk Historian.
  • Tài liệu tham khảo thêm về cách sử dụng phần mềm FactoryTalk Historian của Rockwell

Võ Đức Minh

Cell: 01645838269.

Email: voducminh155@gmail.com

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in Tổng hợp and tagged , . Bookmark the permalink.