Factorytalk Historian: Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt FactoryTalk Historian

FactoryTalk Historian của Rockwell Automation là một bộ công cụ tích hợp để lấy thông tin sản xuất và quá trình thời gian thực. Nó lấy dữ liệu sản xuất từ nhiều nguồn phức tạp và tập trung thành một nơi.


Về cơ bản FactoryTalk Historian dùng để:

  • Tối đa hóa việc thu thập dữ liệu theo thời gian
  • Cho phép truy cập lịch sử thông tin tại bất kì cấp độ nào trong doanh nghiệp
  • Hợp lí hóa các ứng dụng sản xuất

Các tính năng chính:

  • Có thể kết nối đến bất kì hệ thống điều khiển nào hoặc HMI, thu thập dữ liệu với tốc độ cao trong thời gian thực.
  • Có khả năng thu thập, lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu. ví dụ như: đồ thị theo thời gian, biểu đồ, … và là một phương pháp dễ dàng để tạo ra các báo cáo sử dụng Microsoft Excel.
  • Sử dụng thuật toán nén dữ liệu lưu trữ lưu trữ dữ liệu, những dữ liệu này có thể được lấy ra rất nhanh chóng .

Để cài đặt FactoryTalk Historian chúng ta làm như sau:

  • Chạy file setup

  • Chọn Install FactoryTalk Historian Site Edition

  • Chọn Install FactoryTalk Historian Asset Framework. Hệ thống sẽ tự động cài đặt cho bạn

  • ặt xong, vào Start để khởi động phần mềm.

Lưu ý: Để cài đặt FactoryTalk Historian SE Server Machine hệ điều hành phải là Microsoft Windows Server 2008 R2 bản SP1, 64-bit.

 

Võ Văn Hùng

Cell: 01692570245

Email: vovanhung2227@gmail.com

 

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in Tổng hợp and tagged , , . Bookmark the permalink.