Lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ SD trên PanelView Plus 6

DataLog là một thành phần khá quan trọng trong FactoryTalk View. DataLog giữ chức năng thu thập dữ liệu và giá trị của các tag để phục vụ việc giám sát các hoạt động trong hệ thống.

Bài viết dưới đây sử dụng công cụ DataStorePlus ActiveX Control được cài đặt khi cài FactoryTalk View Studio để thực hiện lưu dữ liệu vào thẻ nhớ SD được gắn trên PanelView Plus.

Dưới đây là các bước thực hiện


1. Đầu tiên, ta lấy thẻ nhớ SD trên PanelView và cho vào máy tính. Trên thẻ nhớ SD ta tạo 1 file .csv từ Microsoft Excell để lưu trữ file log


2. Trong phần mềm FactoryTalk View ME, tại mục Tag > Nhấn chuột phải chọn Open.


Hộp thoại Tag xuất hiện như dưới đây. Mục đích của bước này là tạo ra 1 Tag đóng vai trò chỉ định nơi dữ liệu được lưu trữ.

  • Trong phần Tag, Name: tên của Tag, Type: chọn String.
  • Trong phần Data Source, Type: Chọn Memory, Initial Value: đường dẫn file .csv đã khởi tạo. Địa chỉ lưu trên thẻ nhớ sẽ bắt đầu là \Storage Card2\….

Ví dụ: Trên thẻ nhớ, ta tạo 1 folder tên log. Tiếp tục ta tạo 1 file data2.csv và lưu vào folder đó. Như vậy đường dẫn sẽ là \Storage Card2\log\data2.csv

Chọn Accept để hoàn tất việc tạo Tag.


 

3. Trên thanh công cụ, chọn biểu tượng


4. Tiếp tục vẽ nút nhấn này trên display và xuất hiện hộp thoại dưới đây, ta chọn ME DataStore Plus.


5. Chọn Ok. Nút nhấn sau xuất hiện.


Đồng thời một hộp thoại hiện ra.


6. Tại thẻ General, đây là nơi cho phép có thể khởi tạo nhiều file log tại các thời điểm khác nhau. Giả sử bài viết này chọn Periodic là khởi tạo file log theo chu kì có sẵn.

 


7. Tại thẻ Connection.

  • File location: chỉ định vào tag đã khởi tạo ở bước 2.
  • Trigger: Tag chịu trách nhiệm cho phép dữ liệu có được lưu hay không. Khi Tag này có giá tri bằng 1, nó cho phép lưu trữ dữ liệu. Ngược lại, khi giá trị Tag bằng 0, việc lưu trữ sẽ được ngừng lại.
  • 1 File lưu trữ tối đa được 100 Analogs và 50 Strings.


8. Tại thẻ Advanced, nếu các bạn muốn thiết kế phần header cho các cột trong bảng excel của file.csv, ta có thể chỉnh sửa trong phần Template bằng cách tạo sẵn một file .csv chứa các header và ghi đường dẫn đến file đó ở ô File Location. Ví dụ như sau.


 

Hoặc lưu trữ thời gian theo từng dữ liệu thu thập được bằng cách chọn ô Log System Time and Date of each record.


Chọn Ok để hoàn tất việc thiết lập.

Dưới đây là minh họa về 1 file .csv đã được lưu trữ dữ liệu bằng cách tuần tự thực hiện các bước như trên. Ta có thể sử dụng phần mềm Microsft Excel để xem file này.


 

Tuy nhiên, khoảng thời gian cho mỗi lần cập nhật dữ liệu khi sử dụng công cụ DataStore Plus ActiveX nhỏ nhất là 1s. Vì vậy, đối với các ứng dụng lưu trữ dữ liệu dưới 1s, ta có thể sử dụng Data Log Models để khởi tạo file lưu trữ. File này sẽ tự động được khởi tạo có đuôi .log. Vì vậy, các bạn có thể download phần mềm FTViewFileViewer để đọc file .log và có thể chuyển đổi thành file excel.


 

Ghi chú:

  • Để sử dụng Data log Model, các bạn có thể tham khảo thêm phần help để hiểu cách sử dụng và thiết lập.
  • Đối với ứng dụng cần lưu trữ dữ liệu dưới 1s, việc sử dụng DataStore Plus Active X sẽ làm mất dữ liệu. Các bạn nên lưu ý để sử dụng công cụ cho phù hợp.

 

Võ Đức Minh.

Phone: 01645838269.

Email: voducminh155@gmail.com


About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged . Bookmark the permalink.