FactoryTalk View SE: Tạo chương trình Runtime

Sau khi thiết kế xong một chương trình trên FactoryTalk View Studio (chỉ dành cho phần View Site Edition), việc tiếp theo là tạo file runtime để chạy chương trình đã tạo.

File Runtime sẽ được tạo bằng phần mềm FactoryTalk View SE Client (phần mềm này đã được cài đặt trong quá trình cài FactoryTalk View Studio).

Các bước tạo 1 file Runtime.

1. Trong chương trình FactoryTalk View Studio, chọn Launch SE Client.


2. Hộp thoại sau xuất hiện, ta chọn New để tạo file Runtime mới.


3. Tiếp tục chọn New


4. Xuất hiện hộp thoại như dưới đây.

  • Type the name of a new configuration file: nhập tên file Runtime.
  • Type or browse for the location to store this configuration: chọn thư mục để lưu file runtime.

    Chọn Next.


 

 

 

 

 

 

5. Chọn loại ứng dụng FactoryTalk View SE (tương ứng với Project đã tạo trước đó) rồi nhấn Next.


6. Trong bảng hội thoại tiếp theo, ta lựa chọn tên Project đã tạo trong FactoryTalk View Studio.

Nhấn Next.


7. Ở bước này

  • Area: đây là nơi chưa HMI server và các thành phần khác để client có thể kết nối tới (cách để tạo Area sẽ được hướng dẫn trong bài FactoryTalk View SE: Làm việc với Display).
  • Initial display: Trang sẽ xuất hiện đầu tiên khi chạy file runtime.
  • Macro: sẽ được trình bày trong bài FactoryTalk View SE: Làm việc với Macro.

Sau khi lựa chọn xong các mục, Chọn Next để tiếp tục.


8. Trong hộp thoại này, mục Title bar text được dùng để hiển thị tên hộp thoại khi chạy runtime.


Nhấn Next để tiếp tục.

9. Nếu muốn đặt một khoảng thời gian để logout một tài khoản khi đăng nhập thì ta chọn Enable auto logout, rồi chọn khoảng thời gian mong muốn.

Nhấn Next.


10. Bảng hộp thoại hiện ra với 2 chế độ:

  • Save configuration and open FactoryTalk View SE Client now: chế độ hoàn tất lưu file runtime và tiếp tục mở FactoryTalk View SE client để chạy file runtime.
  • Save configuration and exit: chế độ hoàn tất lưu file runtime và thoát.
  • Nhấn Finish để kết thức.


Như vậy trong bài viết này, tôi đã trình bày các bước để tạo 1 file runtime (.cli) trong FactoryTalk View SE.

Ghi chú:

_ Tùy thuộc vào loại FactoryTalk View SE sử dụng mà file Runtime có thể chạy trên nhiều máy tính hoặc chỉ chạy được trên một máy tính.

 

Võ Đức Minh

Phone: 01645838269    Email: voducminh15@gmail.com

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , . Bookmark the permalink.