Tính toán bộ nhớ cần thiết cho PLC

Khi thiết kế, lựa chọn cấu hình CPU, làm sao để lựa chọn đủ bộ nhớ cần thiết vừa phù hợp với cấu hình điều khiển, vừa chi phí hợp lý. Ví dụ bảng sau đây là các dòng Compactlogix L1, L2, L3 với các bộ nhớ lớn nhất có thể. Giữa các dòng sản phẩm này có sự chênh lệch về khả năng mở rộng, số lượng Local IO và giá cả đáng kể.

Tính toán dung lượng bộ nhớ cần thiết

Cách 1:

Có thể ước lượng bộ nhớ cần thiết từ số lượng IO, số mô đun truyền thông, số lượng HMI kết nối đến CPU theo bảng sau đây

Lưu ý: Cần cộng thêm ít nhất 30% kết quả tính toán để dự phòng trường hợp phát sinh cũng như mở rộng sau này.

Cách 2

Cách này đơn giản hơn và đã tích hợp sẵn trong phần mềm IAB

Chọn “Run Processor Checker”

Sau đó nhập các thông số kĩ thuật liên quan như số lượng HMI kết nối, Số Task dự kiến sẽ viết, Số Rung dự kiến sẽ viết trong chương trình…

Chương trình sẽ tính toán tự động và cho ra kết quả, dựa vào đây mình có thể biết CPU được chọn có phù hợp hay không.

 

Ghi chú

Giap Van Vy – 2014

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , , . Bookmark the permalink.