Tạo bản vẽ điện nhanh chóng với phần mềm Eplan và IAB

Integrated Architecture Builder là phần mềm hỗ trợ chọn lựa cấu hình hệ thống điều khiển (của Rockwell) nhanh chóng. Ngoài ra, nó cho phép người dùng có thể Import các dữ liệu sang phần mềm vẽ điện Eplan để tạo bản vẽ điện, như trong Video minh họa sau đây:

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in Tổng hợp. Bookmark the permalink.