Sử dụng phần mềm Integrated Architecture Builder như thế nào ?

Phần mềm Integrated Architecture Builder (gọi tắt là IAB), là phần mềm miễn phí, hỗ trợ việc lựa chọn thiết bị, so sánh tối ưu cấu hình, tạo BOM (Bill of materials) và ước lượng giá của một hệ thống điều khiển cho các dự án tự động hóa và điều khiển với các thiết bị phần cứng và phần mềm của Rockwell Automation và các đối tác. Phần mềm được thiết kế cho các kĩ sư tự động, đặc biệt là các kĩ sư dự án trong việc tối ưu hóa các cấu hình điều khiển:

  • Lựa chọn thiết bị, BOM cho dự án nhanh chóng (hạn chế việc thiếu sót các phụ kiện, sai partnumber)
  • Kiểm tra cấu hình, mạng khi thiết kế và tính hợp lý của hệ thống
  • Dễ dàng so sánh các cấu hình
  • Xuất các định dạng báo cáo
  • Và các hỗ trợ về tài liệu và hình ảnh

Phiên bản mới nhất hiện tại là 9.4, có thể tải miễn phí tại:

http://raiseinstall.rockwellautomation.com/pst-lite.html

Sau khi cài đặt thành công, cần chạy:

Để cập nhật dữ liệu mới nhất từ Rockwell. Việc cập nhật lần đầu tiên sẽ mất khoảng vài giờ (tùy theo tốc độ truyền internet).

Download tài liệu hướng dẫn sử dụng:

HD SU DUNG IAB

Giáp Văn Vỹ – 2013

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in Tổng hợp and tagged . Bookmark the permalink.