Hơn 90% người dùng lựa chọn Ethernet công nghiệp là mạng truyền thông của nhà máy

Đó là kết quả khảo sát do tạp chí Control Design thực hiện.

Trong đó, nhiều nhất được sử dụng cho truyền thông HMI – Controller, và trong điêu khiển máy, Process

Và gần 2 phần 3 người dùng đang sử dụng chuẩn 100Mbps

Có lẽ bây giờ không còn câu hỏi lựa chọn mạng công nghiệp nào nữa, mà mặc định đó là Ethernet.

Bạn đọc có thể tham khảo báo cáo đầy đủ ở đây:

http://www.controldesign.com/assets/13WPpdf/130809-mir-industrial-ethernet.pdf

L.H

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in Mạng công nghiệp and tagged . Bookmark the permalink.