Thế nào là một giao diện HMI hiệu quả ?

HMI (Human Machine Interface) ngày càng phổ biến trong vận hành sản xuất và hầu hết các kỹ sư tự động hóa đều có thể sử dụng các phần mềm thông dụng như Factorytalk View, WinCC, Intouch… để thiết kế các HMI cho các ứng dụng cụ thể nào đó. Tuy nhiên việc thiết kế một HMI không đơn thuần vẽ các quy trình theo sơ đồ P&ID có sẵn và đặt các dữ liệu (nhiệt độ, áp suất…) đọc từ thiết bị lên màn hình mà còn phải làm sao để người vận hành sử dụng một cách hiệu quả. Câu hỏi đặt ra ở đây là thế nào là một giao diện HMI hiệu quả, và theo tiêu chí nào ? Tôi chia sẻ câu trả lời thông qua bài báo sau đây và chắc rằng bạn nào quan tâm sẽ tìm thấy nhiều điều bổ ích.

Link:

Human Machine Interface (HMI) Design: The Good, The Bad, and The Ugly (and what makes them so)

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in Tổng hợp. Bookmark the permalink.