Factorytalk View SE: Sử dụng Alarm & Event như thế nào ?

Alarm và Event là những phần không thể thiếu trong một hệ thống giám sát và điều khiển.

Theo cách thông thường, nhiều người tạo một Alarm trong hệ thống như sau:

PLC:

 • Khi có tín hiệu tác động (ví dụ ở đây là Limit Switch báo mức LS100), thì bật một bit nào đó (HMI_LS100_HH).

HMI:

 • Trên HMI sẽ tạo một Tagname và trỏ xuống Tag HMI_LS100_HH để lấy tín hiệu, khi tag này được kích hoạt thì trên HMI sẽ báo hiệu Alarm và lưu vào cơ sở dữ liệu

Nếu chỉ thực hiện Alarm như vậy, ta thấy sẽ có các vấn đề sau:

 • Không xác định được chính xác thời gian sảy ra Alarm (ví dụ như trong trường hợp Alarm xảy ra nhưng lại bị mất truyền thông giữa PLC và HMI)
 • Thời gian sảy ra Alarm được ghi nhận là thời gian trên HMI
 • Công việc tạo Alarm phải thực hiện 2 lần, cả ở PLC và trên HMI một cách không cần thiết

Giải pháp với Factorytalk Alarm & Event

Để đơn giản và chính xác trong việc xử lý Alarm & Event, Factorytalk View và Logix5000 đã tích hợp sẵn các dịch vụ đi kèm và người dùng chỉ việc sử dụng. Về nguyên lý, có thể mô tả hoạt động một cách đơn giản như sau:

 • Alarm và Event được tạo (cấu hình) trên Logix 5000 Controllers (Compactlogix hoặc Controllogix) bằng phần mềm Rslogix 5000. Alarm và Event chỉ cần được tạo một lần duy nhất ở Controller. Thời gian sảy ra Alarm sẽ được lưu là thời gian dưới Controller (thay vì HMI)
 • Device Server (ở đây là Rslinx Enterprise) đóng vai trò như một dịch vụ kết nối giữa phần cứng Logix và Factorytalk View, theo đó, khi Alarm sảy ra ở Controller, nó sẽ được đẩy lên trên Factorytalk View thông qua Rslinx Enterprise.
 • Factorytalk Alarms and Events Services sẽ đóng vai trò phân phối thông tin Alarm đến các đơn vị sử dụng (ở đây là Factorytalk View SE client hoặc SQL database).

Cấu hình

Trong Rslogix 5000 đã có sẵn 2 hàm ALMD và ALMA chính là sử dụng cho Digital Alarm và Analog Alarm. Khi cần sử dụng Alarm ta chỉ cần sử dụng đúng loại phù hợp.

Ví dụ, tín hiệu LS100_HH ở trên sẽ được sử dụng với ALMD như sau.

Cấu hình Tag Alarm LS100_ALM như sau: (ở đây chỉ minh họa đơn giản là Message thông báo khi có Alarm sảy ra)

Tương tự cho Analog Alarm

Trên Factorytalk View SE, thêm Tag Alarm and Event Server như sau

Đặt tên

Cấu hình Rslinx Enterprise

Bật tính năng hỗ trợ Alarm and Event

Trong Shortcut, chọn Enable Alarm & Events như sau

Tạo một trang Alarm trong Display và thêm Alarm Banner và Alarm Summary

Như minh họa sau

Online chương trình trên Compactlogix, thử kích hoạt LS100_HH

Chạy Test Display trên Factorytalk View, ta sẽ thấy các Alarm tự động được lấy lên như sau

Ghi chú

 • Factorytalk Alarm & Event giúp đơn giản hóa việc thực hiện Alarm trong hệ thống và giúp tăng sự chính xác trong việc ghi nhận Alarm cũng như giảm thiểu công việc lặp lại trên HMI do chỉ phải tạo Alarm một lần dưới Controller
 • Thời gian sảy ra Alarm được ghi nhận chính xác (thời gian dưới Controller thay vì trên HMI)
 • Đối với Version 21, khi mất truyền thông giữa HMI và Controller, Controller sẽ lưu giữ được 10.000 Alarm và sẽ tự động đẩy lên HMI khi truyền thông được khôi phục.
 • Factorytalk Alarm & Event tuân thủ theo tiêu chuẩn ISA 18.2 về Alarm do đó đảm bảo việc chuẩn hóa.

Tham khảo

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/ftae-rm001_-en-e.pdf

Giáp Văn Vỹ – 2013

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , . Bookmark the permalink.