Tính năng tự động cấu hình (ADC) trên biến tần PowerFlex

Automatic Device Configuration (ADC) là tính năng trên biến tần PowerFlex 750 và 520 cho phép Controller tự động thực hiện cấu hình biến tần khi thay mới. Điều này rất hữu ích khi thay thế biến tần bị sự cố để đưa hệ thống trở lại hoạt động nhanh chóng vì toàn bộ công việc cấu hình sẽ được thực hiện tự động, không cần phải nhập các thông số cấu hình hay download lại cấu hình cũ từ máy tính…

Một cách dễ hình dung, như minh họa sau đây, biến tần số 1 đang bị sự cố và cần thay thế.

Kĩ sư bảo trì thực hiện thao tác tháo biến tần cũ và thay bằng một cái mới. Hệ thống sẽ tự động thực hiện các công việc sau:

  • Ethernet Switch (Managed Switch) với chức năng DHCP Server sẽ cấp cho biến tần mới một địa chỉ IP giống như của biến tần cũ.
  • Controller (Controllogix hoặc Compatlogix) sẽ thực hiện cập nhật Firmware cho biến tần mới giống như phiên bản nó được cài đặt trước đó
  • Controller (Controllogix hoặc Compactlogix) sẽ thực hiện Download toàn bộ thông số (Parameter) của biến tần cũ được lưu trước đó vào biến tần mới. Đến đây hệ thống đã có thể trở lại làm việc bình thường.

Nguyên lý chung của ADC là sau khi được cấu hình, toàn bộ dữ liệu, thông số kĩ thuật của biến tần được lưu tại Controller (thay vì ta vẫn hay phải Upload và lưu vào máy tính), Controller có tính hợp sẵn các tính năng phát hiện sự thay đối trong cấu hình hệ thống để xác định biến tần mới được thay và quyết định download các thông số kĩ thuật này xuống biến tần. Để sử dụng, trong Rslogix 5000 hoặc Studio 5000, ta chỉ cần kích hoạt tính năng ADC này trong lúc Commissioning dự án.

Một số lưu ý:

  • ADC hiện tại chỉ thực hiện với mạng Ethernet/IP
  • Biến tần thay mới phải cùng loại với biến tần được thay
  • Ethernet Switch hỗ trợ DHCP Server (hầu hết các Managed Switch đều có)

Bài tiếp theo: Hướng dẫn cấu hình ADC trên Rslogix 5000 (Studio 5000)

Tham khảo:

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/750com-um001_-en-p.pdf

Giáp Văn Vỹ – 2013

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , , , , . Bookmark the permalink.