Nâng cấp hệ thống SLC 500 cũ như thế nào ?

SLC500 được Allen Bradley giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1991, là bộ PLC cỡ nhỏ cho các ứng dụng vừa và nhỏ, độc lập.

Cho đến khi các dòng sản phẩm Logix được giới thiệu (1997) thì các SLC500 vẫn được dùng rất phổ biến trong các máy, hệ thống vừa và nhỏ. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, các SLC500 đã và đang dần được thay thế bởi Compactlogix để tận dụng và tối đa hóa các ưu điểm của dòng Compactlogix này.

Bằng việc nâng cấp từ SLC500 lên Compactlogix, ngoài việc cập nhật các công nghệ mới thì quan trọng hơn là tận dụng được các ưu điểm của Kiến trúc tích hợp (Integrated Architecture) và mạng Ethernet/IP cho toàn hệ thống.

Việc nâng cấp từ SCL500 lên Compactlogix đòi hỏi cả phần cứng và phần mềm. Về mặt kỹ thuật, tài liệu này sẽ minh họa các bước chuyển đổi phần cứng (SLC500) và phần mềm (Rslogix 500) thành Compactlogix và Rslogix 5000.

Tôi đã tổng hợp thành một bài viết nhỏ, có thể download tại đây:

DOWNLOAD

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , , , . Bookmark the permalink.