Làm gì khi Rslinx Classic không nhận diện được thiết bị ?

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt với các thiết bị mới ra đời sau phiên bản Rslinx Classic đang sử dụng, Rslinx Classic mặc dù phát hiện thiết bị nhưng không nhận diện đầy đủ và hiển thị dấu chấm hỏi màu vàng như minh họa sau. Nguyên nhân là do Rslinx Classic không tìm thấy file EDS (Electronic Data Sheet) của thiết bị trên máy tính. Để khắc phục chỉ cần bổ sung file EDS của thiết bị vào Rslinx Classic.

Có 2 cách cài đặt File EDS của thiết bị vào máy tính:

1-Upload file EDS từ thiết bị

Trong nhiều trường hợp, file EDS được lưu ngay trên thiết bị, chỉ cần Click phải vào thiết bị và “Upload EDS file from device” rồi theo các hướng dẫn sau đó là xong.

2-Cập nhật file EDS thủ công từ website Rockwell

Truy cập vào địa chỉ:

http://www.rockwellautomation.com/support/networks/overview.page

và tìm đến mục Electronic Data Sheets

Tìm file EDS đang cần


Download về máy tính


Cài đặt

Vào trong Menu Start, tìm đến “EDS hardware installation tool”


Add


CHọn đến file EDS vừa download và theo các bước sau cho đến khi kết thúc
Sau khi cài đặt xong, trong Rslinx Classic sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của thiết bị vừa cài đặt.


Giáp Văn Vỹ – 2013

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , . Bookmark the permalink.