[PVP] Bài 14: Tổng hợp và tài liệu tham khảo (bài cuối)

Trong các bài trước, tôi đã giới thiệu những kiến thức cơ bản để làm việc với Factorytalk View ME và Panelview Plus 6. Để hiểu rõ hơn các bạn có thể xem thêm các tài liệu tham khảo ở cuối mỗi bài viết. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu thêm một số công cụ hữu ích sử dụng trong việc phát triển ứng dụng với Factorytalk View nói riêng và các phần mềm khác của Rockwell nói chung

Sample Code

Link:

http://samplecode.rockwellautomation.com/idc/groups/public/documents/webassets/sc_home_page.hcst

Đây là trang web cung cấp các Code ví dụ cho các sản phẩm của Rockwell, bao gồm cả phần PAC và Factorytalk View. Với PanelView, ở đây ta có thể tìm thấy các FacePlate cho các ứng dụng, có thể dùng ngay mà không cần phải tốn công vẽ lại, ví dụ như hình Faceplate cho Motor:

Bản vẽ

Rockwell cung cấp sẵn các bản vẽ Cad, Eplan của các sản phẩm trên trang web tại:

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/drawings.page?

Chỉ cần nhập Partnumber vào khu vực tìm kiếm để tìm bản vẽ sản phẩm mình cần.

Kiểm tra tính tương thích phần mềm

Khi không chắc chắn phiên bản phần mềm mình hỗ trợ các hệ điều hành nào, cơ sở dữ liệu nào… có thể kiểm tra tại:

http://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/MultiProductSelector.aspx?crumb=111

Ví dụ: Factorytalk View SE 6.1

Bạn cũng có thể download phần mềm tại đây (với điều kiện có tài khoản và số serial hợp lệ)

Trên đây là một số Link tham khảo hữu ích trong quá trình làm dự án.

Giap Van Vy – 2013

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA. Bookmark the permalink.