[PVP]Bài 13: Nâng cấp Firmware cho Panelview Plus 6

Trong quá trình sử dụng, đôi khi cần thiết phải nâng cấp Firmware của Panelview Plus 6 để đáp ứng các yêu cầu hoặc khắc phục lỗi hoặc các tính năng mới theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Việc nâng cấp Firmware đối với các Panelview và các sản phẩm khác nói chung cần thực hiện các bước:

  • Download và cài đặt Firmware cần nâng cấp.
  • Cài đặt File Firmware trên máy tính
  • Sử dụng phần mềm mới cài đặt để nâng cấp Firmware thiết bị.

Trong bài này minh họa các bước thực hiện để nâng cấp Firmware cho Panelview Plus 6

Download Firmware từ trang web của Rockwell

http://www.rockwellautomation.com/support/firmware/overview.page

Cài đặt firmware lên máy tính

Kết nối máy tính với Panelview qua Ethernet, kiểm tra trong Rslinx Classic đã nhìn thấy Panelview

Chạy công cụ “ME Firmware Upgrade Wizard” (khi cài đặt Factorytalk View Studio sẽ có kèm theo)

Panelview sẽ Reboot trong thời gian này

Ghi chú:

  • Trước khi Upgrade Firmware cần Backup toàn bộ chương trình dưới PanelView Plus để phòng trường hợp bị sự cố không bị mất chương trình (xem thêm bài Backup)

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged . Bookmark the permalink.