[PVP]Bài 12: Truy cập PanelView Plus 6 từ xa với VNC

VNC cho phép truy cập điều khiển máy tính từ xa. Ví dụ có 2 máy tính, nối mạng với nhau (ở đây là mạng LAN), có thể từ máy này Remote điều khiển sang máy kia thông qua VNC. VNC gồm có VNC Server và Client. Có nhiều phần mềm VNC trên mạng bạn có thể tìm hiểu thêm. Trên PanelView Plus 6 đã cài sẵn VNC Server và Client do đó từ một PanelView này có thể Remote sang một Panelview khác, hoặc từ VNC Client bất kì trong mạng (như máy tính, laptop, tablet) cũng có thể truy cập vào Panelview Plus6.

Kích hoạt VNC trên Panelview Plus 6

Từ màn hình Windows CE trên Panelview, chọn Control Panel

Chọn Server Config

Bỏ Check “View Only” để cho phép điều khiển từ xa. ở đây cũng có thể đặt Password để bảo mật (phải nhập đúng Password nếu muốn kết nối VNC đến Panelview). Chọn OK và đóng cửa sổ.

Khởi động lại Panelview

Kết nối

Từ máy tính, mở VNC Viewer

Nhập địa chỉ IP của Panelview Plus 6 và chọn Connect.

Ta sẽ thấy màn hình VNC trên máy tính giống như hiện trên Panelview, từ đây có thể thực hiện các bước cấu hình, di chuyển chuột….

Ghi chú

  • VNC rất hữu ích cho việc cấu hình PanelView từ xa, việc sử dụng phím, chuột trên máy tính sẽ nhanh hơn nhiều so với nhập bằng tay trên PanelView.

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , , . Bookmark the permalink.