[PVP] Bài 11: Giám sát PanelView Plus 6 Web với Factorytalk Viewpoint

Factorytalk ViewPoint là công cụ phần mềm cho phép Publish các giao diện HMI của Factorytalk View (ME và SE) thành dạng Web và cho phép người dùng truy xuất các HMI thông qua Web Browser, thay vì phải cài đặt Factorytalk View. Việc sử dụng Factorytalk ViewPoint sẽ giúp cho việc giám sát thuận tiện hơn rất nhiều như giám sát các HMI từ xa, qua internet….

Đối với PanelView Plus 6, Factorytalk View Point đã được tích hợp sẵn, người dùng chỉ cần Publish các trang màn hình là có thể sử dụng.

Cài đặt

Để sử dụng, cần cài đặt Factorytak ViewPoint cùng với máy tính Factorytalk View Studio. Các bước cài đặt cũng đơn giản và nhanh chóng, các bạn xem thêm trong các tài liệu tham khảo hoặc hướng dẫn cài đặt đi kèm đĩa phần mềm.

Cấu hình

Cấu hình ViewPoint trên Factorytalk Studio

Chọn “ViewPoint Administration”

Chọn các màn hình cần Publish thành Web

Sau đó chọn Publish Displays

Close

Tạo file Runtime để download xuống Panelview, chọn “Create Runtime Application”

Sau khi tạo xong file Runtime, Download xuống PanelView và chạy chương trình.

Sử dụng Web Browser trên máy tính, nhập địa chỉ IP của PanelView Plus 6 vào thanh địa chỉ. Nếu kết nối thành công, giao diện màn hình chính dưới Panelview sẽ hiển thị tương tự như sau:

Ghi Chú

  • ViewPoint sử dụng công nghệ SilverLight của Microsoft do đó máy tính cần phải cải SilverLight (miễn phí, có thể tìm trên google để cài đặt).
  • Chỉ 1 người xem tại một thời điểm.
  • Có thể cấu hình phần quyền bảo mật trên ViewPoint
  • Có thể cấu hình điều khiển thông qua ViewPoint, tuy nhiên việc này nên thận trọng!.

Tham khảo:

Giới thiệu Factorytalk View Point

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/ftalk-pp017_-en-p.pdf

Hướng dẫn sử dụng

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/ftvp-qs002_-en-e.pdf

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , , . Bookmark the permalink.