[PVP] Bài 10: Backup và Restore Panelview Plus 6 với thẻ nhớ SD

Panelview Plus 6 cho phép Backup và Restore toàn bộ chương trình với thẻ nhớ SD. Việc sao lưu chương trình rất quan trọng để trong trường hợp sự cố hoặc phải thay màn hình mới có thể nhanh chóng cài đặt chương trình và đưa hệ thống vào hoạt động. Việc sử dụng thẻ nhớ SD cũng hữu ích cho các nhà sản xuất máy (OEM), khi copy chương trình giữa các máy giống nhau mà không cần phải sử dụng máy tính để Download chương trình.

Backup

Trước tiên ta thoát khỏi cửa sổ cấu hình này bằng cách chọn Exit như trên để vào màn hình Windows CE

Chọn Control Panel

Chọn Backup & Restore

Trong cửa sổ này, Browse (….) đến thẻ nhớ

Chọn “Storage Card 2” và OK

Đặt tên File Backup và OK

Sau đó chọn “Backup”

Panelview sẽ thực hiện sao lưu chương trình, cho đến khi kết thúc thành công và hiện thông báo sau:

Restore

Để Restore Panelview Plus 6 từ thẻ SD, cũng tại cửa sổ trên, ta chọn Restore

Chọn đến “Storage Card 2” và OK

Chọn File backup trong thẻ và OK

Chọn Restore

Khi restore các cấu hình hiện tại của Panelview sẽ mất hết, chọn OK để xác nhận

Panelview Plus 6 sẽ khởi động lại và tiến hành Restore. Sau khi Restore thành công, sẽ vào màn hình Windows bình thường

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , . Bookmark the permalink.