Download Eplan Macro các sản phẩm của Rockwell Automation

Đối với những ai vẽ điện bằng Eplan thì Macro là không thể thiếu. Hiện tại các Macro của các thiết bị phần cứng Allen-Bradley khá đầy đủ và đã cho phép Download miễn phí. Eplan cũng là Partner của Rockwell.

Link Download:

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/eplan.page?

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in Tổng hợp and tagged . Bookmark the permalink.