[PVP]Bài 7: Làm việc với HMI Tag trong Factorytalk View

Việc trao đổi dữ liệu giữa HMI và Controller thông qua các Tag (tương tự khái niệm Tag trong Rslogix 5000). Trong Factorytalk View, có thể tạm phân ra làm 2 loại Tag:

 • Direct Tag: Browse trực tiếp xuống Tag của Controller (như trong ví dụ bài trước)
 • HMI Tag: Tag được tạo trên FACTORYTALK VIEW và cũng lấy dữ liệu từ các Tag của Controller (nhưng gián tiếp).

Cách nào cũng được vì mỗi cách có ưu điểm, nhược điểm riêng sau đây:

 • Direct Tag
  • Không phải tạo Tag trên FACTORYTALK VIEW
  • Tiết kiệm thời gian (nếu tổ chức Tag dưới Controller)
  • Nên sử dụng khi kết hợp với các bộ thư viện FacePlate và Addon
 • HMI Tag
  • Tạo trên FACTORYTALK VIEW (đặt tên, kiểu dữ liệu,….)
  • Nếu muốn thêm Scale, Limit cho tag thì nên dùng
  • Tiện lợi do mình có thể tổ chức các tag theo Folder, phân loại theo ứng dụng…
  • Thường dùng loại này.

Trong bài này sẽ hướng dẫn cách tạo HMI Tag trên FACTORYTALK VIEW

 • Làm việc với HMI Tag
 • Gán HMI Tag cho đối tượng
 • Export Tag và chỉnh sửa bằng Excel
 • Import Tag

HMI Tag

Trong FACTORYTALK VIEW mở Tags:

Cửa số Tag Editor sẽ như sau:

Tạo Folder

Để dễ quản lý, ta tạo các Folder, ở đây tạo thêm Folder MOTOR1 để chứa các tag liên quan đến MOTOR1. Trên thanh công cụ, ta chọn New Folder

Đặt tên MOTOR1

Folder sẽ xuất hiện như sau:

Bây giờ tạo các Tag “CMD_START”

Ở đây phải đặt tên, chọn kiểu dữ liệu cho Tag sẽ tạo

Tiếp đó, ta chọn Tag là kiểu Device (lấy từ Controller)

Và Browse đến tag dưới Controller

Click Accept để kết thúc. Ta sẽ thấy tag mới tạo sẽ hiển thị như sau

Tương tự tạo cho các Tag còn lại. Lưu ý đối với tag Analog (số thực, số thập phân), cần chỉ định thêm các thông tin như Min, Max, Scale… như ví dụ sau:

Gán HMI Tag

Việc gán HMI tag cho các đối tượng cũng tương tự như Direct Tag, chỉ việc Browse đên Tag là được. Ví dụ gán chon nút Start (HMI tag là MOTOR1\CMD_START)

Trong Tab Connection, Browse đến Folder MOTOR1

Thử nghiệm ta thấy có thể điều khiển bình thường (như Direct Tag trong bài trước)

Duplicate Tag Folder

Một tính năng hữu ích của HMI Tag là cho phép Duplicate cả Folder Tag. Ví dụ ta có 10 Motor, thay vì tạo từng Tag trong cả 10 Folder thì ta chỉ cần tạo cho MOTOR 1 rồi Duplicate sau đó chỉ cần thay địa chỉ trỏ đến Tag dưới Controller

Chọn Folder MOTOR1, trên thanh công cụ chọn Duplicate Folder

Sau đó đặt tên cho Folder mới (ở đây là MOTOR2). Mở Folder MOTOR 2 ta thấy các Tag tương tự như MOTOR 1

Ta chỉ cần chỉnh lại địa chỉ Tag thành của Motor 2 là xong:

Import/Export bằng Excel

FACTORYTALK VIEW cho phép Import/Export tag ra file .csv có thể chỉnh sửa bằng Excel để giúp giảm thời gian nhập Tag. Thực hiện như sau

Trên cửa số của FACTORYTALK VIEW, chọn Tag Import and Export Wizard

ở đây chọn Export

Browse đến Folder chứa Project

Chọn đường dẫn, đặt tên File Export

Finish

Dùng Excel mở ra ta sẽ thấy các Tag được liệt kê

ChỈnh sửa và Import

Ở đây ví dụ thêm Folder Motor 3 và Import ngược lại FACTORYTALK VIEW

Thêm dòng sau:

Thêm các Tag của MOTOR 3 (cách nhanh nhất là Copy 2 dòng của MOTOR 2 rồi sửa thành 3)

Delete dòng đầu tiên:

Fil sẽ như thế này

Lưu lại. Excel sẽ hỏi, ở đây chọn NO, các cửa sổ khác hiện ra, chọn NO, CANCEL.

Trong FACTORYTALK VIEW, cũng công cụ Import/Export ở trên nhưng ở đây chọn Import

Chọn Import

Browse đến Project

Browse đến File CSV

Tùy chọn ghi đè hay chỉ thêm tag mới

Finish

Cửa sổ thông tin về kết quả Import. Sau đó mở Tag Editor ta sẽ thấy MOTOR 3 đã được Import.

Ghi chú:

 • Trên thực tế người ta quy hoạch Tag trên cả Factorytalk View và Rslogix 5000 bằng Excel rồi Import cho nhanh.

Giáp Văn Vỹ – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , , , . Bookmark the permalink.