[PVP]Bài 5: Viết ứng dụng HMI đầu tiên với Factorytalk View Studio

Trong bài này, ta sẽ viết một ứng dụng đơn giản với Panelview và Compaclogix. Mô hình như sau:

 • Panelview Plus 6 1000 (Touch)
 • Compaclogix 5370 L18 (hoặc Controllogix)
 • FTView 6.1 và Rslogix 5000 Version 20
 • Nối mạng Ethernet như mô hình minh họa.

Ta sẽ tạo một ứng dụng đơn giản trên FT View Studio, kết nối với Compactlogix L1.

Trên Compactlogix, viết đoạn chương trình sau trong Main Program:

Trên FT View ta sẽ tạo một ứng dụng HMI để kết nối đến Compactlogix này, cho phép điều khiển MOTOR từ màn hình HMI (START, STOP, đọc TIMMING)

GHI CHÚ

 • Nếu chưa từng lập trình với Rslogix 5000, xin mời xem thêm trong thư mục Logix

Khởi chạy Factorytalk View Studio

Ở đây ta viết cho Panelview nên sẽ chọn “Machine Edition” trong 3 lựa chọn trên

Tạo ứng dụng mới

Cửa sổ tạo ứng dụng xuất hiện với nhiều thông tin mới. Trước tiên bạn quan tâm đến những cái sau đây:

 • Project Setting: Project đang tạo cho Panelview nào, kích thước màn hình bao nhiêu…. Đều lựa chọn trong này
 • Graphics: Tất những gì liên quan đến hình ảnh, giao diện, thư viện ảnh…. Nằm trong mục này
 • Displays: (thư mục con của Graphic) là nơi vẽ HMI (chủ yếu làm việc ở đây)
 • Rslinx Enterprise: Nơi tạo kết nối với PLC

Đầu tiên, trong Project Setting, chọn đúng loại PVP (Ở đây là Panelview Plus 6 1000)

Tạo kết nối với Compactlogix Controller

Trong Rslinx Enterprise, chọn Communication Setup

Chọn như trên và “Finish”

Mở rộng Driver Ethernet như hình sau, ta sẽ thấy Compactlogix L18 xuất hiện trong cây thư IO

Trong cửa sổ bên trái, Add shortcut “DEMO” và trỏ đến Compactlogix như sau

Sau đó chọn Apply

Chọn Yes. Sau đó chọn “Copy Design to runtime”

Chọn Yes để xác nhận

GHI CHÚ:

Trường họp chưa có Controller, có thể Browse đến File Rslogix 5000

Chọn OK để kết thúc.

Yes

Đến đây xem như xong phần kết nối giữa HMI và Controller.

Thiết kế Graphics cho HMI


Trong Displays, mở trang MAIN.

ở phía trên thanh công cụ sẽ xuất hiện.

Mở Symbol Factory để chọn hình ảnh

Chọn và kéo thả vào màn hình MAIN

Ở đây, ta muốn màu sắc của PUMP sẽ thay đổi khi chạy hoặc dừng. Ta cần phải kết nối đến Tag MOTOR trong chương trình của Compactlogix.

Click phải vào PUMP, chọn Color:

Cửa số hiện ra cho phép cấu hình Animation của đối tượng. Chọn Tags

Chọn Tags

Cửa sổ Tag Brower sẽ hiện ra

Click phải, chọn Refresh All Folders

Các Tag ở Compactlogix sẽ hiện ra như sau

Chọn tag “MOTOR” và OK

Chọn Apply và Close

Tương tự ta tạo thêm 2 nút START và STOP. Chọn Momentary Push Button

Chọn State 0 và 1, đặt tên là START

Sang tab Connection, Browse đến Tag START_MOTOR

Tương tự, ta tạo thêm nút STOP

Thêm hiển thị thời gian chạy (Tag TIMMING)

Chọn Numberic Display trên thanh công cụ

Và Link đến Tag TIMMING

Chạy thử kiểm tra

Có thể chạy kiểm tra thử ngay trên FT View. Chọn Test Display

Ta thấy trạng thái bơm, thông số sẽ được cập nhật lên màn hình

Thử START, STOP… và xem Online chương trình trên Compactlogix để kiểm tra.

Trên đây là các bước cơ bản đầu tiên làm quen với Factorytalk View Studio cho ứng dụng HMI trên Panelview. Trên thực tế, bạn còn cần phải tìm hiểu thêm các nội dung sau để có thể sử dụng tối ưu cho các dự án của mình:

 • Sử dụng Alarm & Event
 • Trend & Historical Trend
 • Global Objects
 • Paramenter
 • Macro
 • Datalog

Các nội dung này đã được hướng dẫn kĩ trong tài liệu của Rockwell nên các bạn có thể tham khảo trong đó:

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/viewme-um004_-en-e.pdf

Giáp Văn Vỹ – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , , , , . Bookmark the permalink.