[PVP]Bài 2: Phần mềm Factorytalk View

Factorytalk View bao gồm FactoryTalk View SE, FactoryTalk View ME và FactoryTalk View Studio là bộ phần mềm dùng để phát triển các ứng dụng HMI trong “Kiến trúc tích hợp” của Rockwell Automation. Bộ công cụ này dùng để sử dụng cho toàn bộ các ứng dụng liên quan đến “view” của Rockwell, từ các màn hình vận hành Panelview Plus đến các Hệ thống SCADA nhiều Server/Client. Điều này rất thuận tiện vì người dùng không phải cài đặt nhiều phần mềm khác nhau, chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng HMI. Hơn nữa Factorytalk View sử dụng chung nền tảng Factorytalk nên việc chia sẻ, trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác cũng rất dễ dàng và thuận tiện.

Về cơ bản, Factorytalk View chia thành 2 phiên bản: FT View Site Edition cho các ứng dụng SCADA và FT View Machine Edition cho các màn hình Panelview.

Cài đặt

Để phát triển ứng dụng HMI, cần cài đặt phần mềm Factorytalk View Studio là bộ công cụ phát triển ứng dụng cho cả phiên bản Site Edition và Machine Edition. Trường hợp chỉ cần phát triển ứng dụng cho Panelview, mình có thể sử dụng Factorytalk View Studio Machine Edition. (trong các bài viết này sử dụng Factorytalk View Studio). Phiên bản mới nhất hiện tại (2012) là Version 6.1

Hệ điều hành tương thích

  • Windows 7 (64 Bit)
  • Windows 7 SP 1 (32 Bit)
  • Windows 7 SP 1 (64 Bit)
  • Windows Server 2008 SP 2 Standard (64 Bit)
  • Windows Server 2008 R2 Standard (64 Bit)
  • Windows Server 2008 R2 SP1 Standard (64 Bit)
  • Windows Server 2003 R2 SP2 Standard (64 Bit)

Hỗ trợ

  • Microsoft Office 2010
  • Internet Explorer 9
  • SQL Server 2008 R2

Xem thêm:

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/ftalk-pp012_-en-p.pdf

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/ftalk-pp013_-en-p.pdf

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , , , . Bookmark the permalink.