[PVP] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Panelview Plus 6

(Cập nhật liên tục)

Panelview Plus 6 là thế hệ màn hình giao diện vận hành (HMI – Human Machine Interface) mới nhất hiện tại (2012) của Rockwell với một loạt cải tiến đáng kể, thay thế cho các dòng PanelView Plus cũ. PanelView Plus 6 tận dụng tối đa ưu điểm của kiến trúc tích hợp (Integrated Architecture) trong đó kết hợp chặt chẽ giữa nền tảng điều khiển – Logix, và nền tảng thông tin – Factorytalk và mạng Ethernet/IP. Trong loạt bài sau, tôi sẽ giới thiệu các bước thiết kế giao diện HMI cho màn hình PanelView Plus 6. Nội dung sẽ được chia thành các chủ đề nhỏ cơ bản. Cuối mỗi bài sẽ có các tài liệu tham khảo (nếu cần thiết). Để có thể hiểu rõ, các bạn nên xem thêm trong những tài liệu tham khảo này.

Chuẩn bị

Các bài viết sẽ sử dụng phần cứng/phần mềm sau:

  • Phần mềm: Factorytalk View Studio 6.1
  • Phần cứng: Panelview Plus 6 1000, Controllogix, Compactlogix.

Nội dung dự kiến

Bài 1: Phần cứng PanelView Plus 6

Bài 2: Giới thiệu phần mềm Factorytalk View Studio sử dụng cho Panelview Plus 6

Bài 3: Cài đặt phần mềm Factorytalk View Studio 6.1

Bài 4: Cài đặt ban đầu cho Panelview Plus 6

Bài 5: Viết ứng dụng HMI đầu tiên với Factorytalk View Studio

Bài 6: Download/Upload và Restore chương trình cho Panelview Plus 6

Bài 7: Làm việc với HMI Tag trong Factorytalk View

Bài 8: Sử dụng Alarm trong Factorytalk View ME

Bài 9: Sử dụng Global Object trong Factorytalk View

Bài 10: Backup/Restore Panelview Plus với thẻ nhớ SD

Bài 11: Giám sát Panelview Plus 6 qua web browser với Factorytak ViewPoint

Bài 12: Cấu hình truy cấp từ xa (Remote Access) Panelview Plus 6 thông qua VNC

Bài 13: Nâng cấp Firmware cho Panelview Plus 6

Bài 14: (bài cuối)

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in HMI & SCADA and tagged , , , . Bookmark the permalink.