[Logix] Bài 15: Tích hợp biến tần PowerFlex với Compactlogix/Controllogix qua Ethernet/IP

Với sự phát triển của mạng Ethernet công nghiệp, việc tích hợp các thiết bị điều khiển trở nên đơn giản hơn rất nhiều so với kết nối truyền thống. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bước tích hợp biến tần PowerFlex vào chương trình điều khiển của Controllogix hoặc Compactlogix thông qua mạng Ethernet/IP.

Mô hình phần cứng minh họa như sau:

Hệ thống gồm một bộ Compactlogix L18 và một bộ PowerFlex 700 (Ở đây xem như biến tần đã được cài đặt xong các thông số cơ bản).

Thực hiện

Trong Rslogix 5000 tạo một Project mới (các bước tương tự như các bài trước)

Từ “Ethernet” tạo New Module

Chọn biến tần PowerFlex (chọn đúng loại mà bạn có)

Đặt tên, địa chỉ IP và click “Change” để cấu hình thông số cho biến tần này

Chọn đúng thông số biến tần. Ở đây nếu bạn đang kết nối Online với biến tần (trong Rslinx Classic thấy biến tần), thì có thể chọn Match Drive bên dưới, chương trình sẽ tự lấy thống số từ biến tần lên.

Khi tạo xong, biến tần sẽ hiển thị trong cây IO như sau:

Và trong Controller Tag, ta thấy xuất hiện thêm các Tag VFD:I và VFD:O (VFD là tên đặt cho biến tần lúc cấu hình)

ở đây, VFI:I Là các thông số đọc về từ biến tần, VFD:O là các thông số Output từ Controller gửi ra biến tần

Mở rổng ra, ta thấy các thống số có thể đọc về từ biến tần:

Các thông số Output từ Controller ra biến tần.

Như vậy, nếu muốn đọc trạng thái của biến tần, ta chỉ cần đọc các giá trị trong VFD:I, còn muốn ghi các lệnh điều khiển, tốc độ tham chiếu,… từ Controller ra biến tần thì ta chỉ việc ghi vào các Tag VFD: O.

Tạo thêm một số Tag nữa để viết một đoạn chương trình đơn giản như sau;

Viết đoạn chương trình đơn gian:

  • START biến tần
  • STOP biến tần
  • Xóa lỗi biến tần
  • Cài đặt tần số tham chiếu.

Ở đây, cách tính giá trị tần số tham chiếu ghi ra cho biến tần tùy loại biến tần (cần xem trong tài liệu tham khảo của biến tần đó).

Đối với PowerFlex 700 ở đây thì công thức tính là:

Giá trị ghi xuống biến tần = tần số tham chiếu(hz) *32767/tần số lớn nhất cài đặt trong biến tần (ở đây là 130)

Download và kiểm tra

Kiểm tra Rslinx Classic đã thấy các Controller và biến tần:

Download

Online chương trình

GHI CHÚ:

Bước này thường xảy ra lỗi giữa cấu hình biến tần trên Rslogix 5000 khác với trên thực tế cài đặt của biến tần. Nếu khi Online biểu tượng biến tần trong cây IO có dấu tam giác vàng, tức là biến tần đang bị lỗi.

Double Click vào biến tần và chọn Connect to Drive

Khi đó nếu phát hiện sự khác biệt, chương trình sẽ hỏi Dowload hoặc Upload cầu hình hay không, nếu muốn chọn cấu hình cài đặt hiện tại dưới biến tần thì UPLOAD, còn chọn cấu hình từ Rslogix 5000 thì DOWNLOAD. Khi kết nối bình thường thì sẽ giống minh họa sau

Kiểm tra

Thử thay đổi các giá trị tần số trong Controller Tag

Và Toggle Bit START, STOP để xem biến tần chạy

Trong VFD:I ta sẽ thấy các thông số đọc về từ biến tần

Tóm tắt

  • Tích hợp biến tần PowerFlex với Controller qua Ethernet/IP giúp đơn giản hóa việc cài đặt, đấu nối phần cứng và mang lại nhiều lợi ích rõ ràng về mặt điều khiển.
  • Ngoài các thông số mặc định, có thể lấy thêm nhiều thông số khác từ biến tần. Các thông số đọc về sẽ trong các Tag VFD:I và các giá trị ghi ra biến tần sẽ ở trong VFD:O
  • Khi đang chạy mà bị mất kết nối Ethernet thì biến tần sẽ dừng, và báo lỗi.

Tham khảo thêm về biến tần AB

http://ab.rockwellautomation.com/Drives/Architecture

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , , . Bookmark the permalink.