[Logix] Bài 11: Mô phỏng chương trình Rslogix 5000 với RsEmulate 5000

Mô phỏng là công cụ rất hữu ích khi lập trình. Qua đó, ta có thể kiểm tra xem logic chương trình có chạy đúng như mong muốn không, chỉnh sửa các lỗi,… trước khi áp dụng vào phần cứng. Trên thực tế, nếu chương trình được thiết kế trên mô phỏng tốt sẽ giảm được rất nhiều thời gian khi làm việc ở công trường, nhà máy.

Phần mềm dùng để mô phỏng cho Rslogix 5000 có tên là RsEmulate 5000 hoặc Softlogix. Bạn chỉ có thể cài 1 trong 2 phần mềm này. Trong mục đích chỉ sử dụng mô phỏng thì RsEmulate 5000 sử dụng tiện hơn (khi thay đổi chỉ cần thay CPU trong chương trình Rslogix 5000 mà không cần cấu hình lại các module IO).

LƯU Ý:

  • Giống như phần mềm Rslogix 5000, RsEmulate 5000 cũng có nhiều phiên bản. Bạn phải cài cùng phiên bản với Rslogix 5000 để có thể thực hiện mô phỏng (VD Rslogix 5000 version 20 thì cũng phải sử dụng RsEmulate 5000 version 20).
  • Phần mềm mô phỏng hoạt động của CPU, đóng vai trò như một CPU thật trên Chassis.

Tạo CPU giả lập

Chương trình ban đầu có giao diện như sau:

Có các Slot trống trên Chassis.

Tạo CPU trên các Slot:

Right Click trên Slot trống (Chỉ nên tạo CPU trên các Slot từ Slot 2 trở đi vì mặc định Slot 1 sẽ dành cho Rslinx Enterprise, nên nếu tạo trên Slot 1 mà sử dụng một số ứng dụng khác có Rslinx Enterprise sẽ có thể gây ra lỗi)

Chọn CPU và OK

Next

Next

Finish

CPU sẽ xuất hiện trên Chassis như sau

Đến đây việc tạo CPU giả lập coi như xong. Bạn cũng có thể tạo nhiều CPU trên Chassis ảo này (tương tự như trên phần cứng thật).

Cấu hình trong Rslinx

Cần phải cấu hình trong Rslinx Classic để Rslinx Classic thấy CPU giả lập này (tương tự như việc tạo Driver cho phần cứng thật – Xem thêm bài Rslinx trước)

Tạo Driver mới: Chọn Configure Drivers

Chọn Driver “Virtual Backplane” và Add New

Chọn OK

Khi cấu hình xong, trong Rslinx sẽ thấy CPU giả lập xuất hiện

Download/Upload và chỉnh sửa Online chương trình Rslogix 5000 với RsEmulate

Trong Rslogix 5000, ta chỉ cần thay CPU (Controllogix, Compactlogix) bằng CPU giả lập.

Click phải vào CPU, chọn Properties

Chọn “Change Controller”

Chọn Emulator và OK (nhớ chọn đúng Revision)

Xác nhận

Chọn đúng Slot CPU đã cấu hình ở trên (Slot 2) và OK

Bây giờ có thể Download chương trình

Và Online chương trình

Các phần khác như Upload, Chỉnh sửa Online tương tự như trên CPU thật (xem thêm bài Download/Upload)

GHI CHÚ

  • Phần mềm RsEmulat 5000 rất hữu ích, và bạn cũng phải mua License.
  • Khi viết chương trình nên viết những đoạn mô phỏng kiểm cho chính chương trình của mình, như vậy sẽ kiểm tra lỗi tốt hơn

GIAP VAN VY – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , , . Bookmark the permalink.