[Logix] Bài 9: Viết chương trình Ladder với Rslogix 5000

Sơ lược về các ngôn ngữ lập trình trong Rslogix 5000

Rslogix 5000 hỗ trợ 4 ngôn ngữ lập trình: Ladder, Funtion Block Diagram (FBD), Sequential Function Chart (SFC) và Structured Text (ST). Trong một chương trình có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ cùng lúc tuy nhiên không thể chuyển chương trình đang viết từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia.

GHI CHÚ

 • Rslogix 5000 được bán với nhiều phiên bản khác nhau, tùy theo phiên bản mà có số ngôn ngữ được hỗ trợ. Nhiều nhất (bản Full) hỗ trợ đầy đủ 4 ngôn ngữ trên
Ngôn ngữ Nên sử dụng cho
Ladder
 • Xử lý Logic như điều khiển ON/OFF
 • Xử lý logic phức tạp, Discrete Control
 • Chương trình dùng cho bảo trì, sửa chữa máy
 • Motion
FBD
 • Điều khiển quá trình (Process Control)
 • Loop Control
 • Các tính toán điều khiển theo mạch vòng (như PID)
 • Drive Control
SFC
 • Batch Control
 • Máy trạng thái
 • Các dạng điều khiển tuần tự từng bước, bước sau phụ thuộc bước trước
ST
 • Tính toán các phép toán phức tạp
 • Tính toán tra bảng phức tạp
 • Xử lý truyền thông ASCII,…

Ở đây chỉ giới thiệu ngôn ngữ Ladder thông dụng.

 1. Trong chương trình Rslogix 5000, các Routine là nơi viết chương trình. Khi lập trình, người viết phải tổ chức Các Routine, Program, Task sao cho dễ quản lý.
 2. Khu vực viết chương trình, là nơi gõ các lệnh
 3. Thanh công cụ, nơi lấy các lệnh để viết chương trình.

Đến đây, các bạn thử bắt tay viết cho mình chương trình đầu tiên.

Đến đây các bạn sử dụng tài liệu tham khảo sau sau để hiểu thêm về ngôn ngữ Ladder trong Rslogix 5000

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/1756-pm008_-en-p.pdf

Tài liệu diễn giải chi tiết các lệnh sử dụng trong Rslogix 5000

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/1756-rm003_-en-p.pdf

GHI CHÚ

 • Chương trình nên chia ra thành nhiều Sub-Routine và gọi chúng trong Main Routine, không nên viết chương trình điều khiển trong Main Routine.
 • Nếu ai đã làm quen với các PLC khác thì các lệnh trong Rslogix 5000 cũng tương tự, thậm chí dễ sử dụng hơn rất nhiều.
 • Chỉ cần đưa cho trỏ chuột vào lệnh và nhấn F1 để xem Help lệnh đó.
 • Mỗi Routine có thể sử dụng một ngôn ngữ khác nhau.

Giáp Văn Vỹ – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , , , . Bookmark the permalink.