[Logix] Bài 10: Download/Upload và chỉnh sửa Online trong Rslogix 5000

Download/Upload và Online

Có nhiều cách Download/Upload chương trình cho Controllogix, Compactlogix:

  • Qua cổng USB đối với các Controllogix L7x và Compactlogix 5370 mới
  • Qua cổng Serial (chỉ cần sử dụng sợi cáp RS-232 chéo) đối với các PAC, PLC đời cũ hơn như Controllogix L6x, L5x hoặc Compactlogix (tốc độ chậm)
  • Qua cổng Ethernet có sẵn trên CPU (Compactlogix) hoặc qua Module Ethernet đối với Controllogix… (thuận tiện khi phòng điều khiển nằm xa vị trí CPU hoặc Download, Upload chương trình từ xa)

Dù cách nào thì quy trình thực hiện cũng có các bước tương tự như minh họa dưới đây. Ở đây sử dụng Cách Download trực tiếp qua cổng USB.

Mô hình kết nối như sau:

Khi kết nối USB giữa Controllogix và máy tính, trong Rslinx tự động hiện ra driver USB như hình sau, mở rộng ra ta thấy sẽ liệt kê tất các các Module hiện tại đang có trên Chassis gắn CPU

Chọn “Who active”

Ta thấy USB như minh họa sau:

Mở rộng ra, ta thấy các mô đun, chọn CPU muốn download chương trình và “Download”

Để Upload thì chọn nút Upload.

Xác nhận (Việc download chương trình mới sẽ xóa đi chương trình hiện tại trong CPU)

Sau khi Download xong chương trình sẽ hỏi chuyển sang “RUN” không ?

Chương trình đã chuyển sang RUN và ONLINE. Quan sát các Mô đun IO trong IO Configuration xem có lỗi không (nếu có dấu tam giác vàng trên icon của Module nào tức là module đó đang có lỗi, cần kiểm tra)

Chỉnh sửa Online

RSLogix 5000 cho phép chỉnh sửa chương trình Online mà không làm gián đoạn chương trình đang chạy. Muốn chỉnh sửa dòng nào, chỉ cần Double Click vào dòng lệnh đó và chỉnh sửa.

Sau khi chỉnh sửa Online xong, chỉ cần nhấn nút Submit để cập nhật xuống CPU là xong

Xác nhận

Chương trình chỉnh sửa Online đã được cập nhật.

GHI CHÚ

  • Nhiều máy tính có thể cùng Online, chỉnh sửa chương trình trên cùng một CPU, tuy nhiên việc này nên hạn chế vì khi cập nhật xuống CPU, CPU chỉ lưu chương trình trên máy nào cập nhật sau cùng nên có thể những chỉnh sửa của các máy khác sẽ bị mất
  • Đối với các Module Controllogix có thể tạo ngay khi chương trình đang Online
  • Có thể tạo Tag khi chương trình đang chạy.

Giap Van Vy -2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , , . Bookmark the permalink.