[Logix] Bài 7: Tạo chương trình mới với Rslogix 5000

Bài này sẽ trình bày

 • Các bước tạo một dự án đầu tiên với Rslogix 5000
 • Các khái niệm cơ bản sử dụng trong chương trình Rslogix 5000

Phần cứng trình bày trong bài này (và các bài sau):

 • Chassis 10 Slot
 • CPU Controllogix L75 gắn ở Slot 0
 • Module Input 32 ngõ vào DC gắn ở Slot số 5
 • Module Output 32 ngõ ra DC gắn ở Slot số 6

Ta tạo một dự án mới với Rslogix 5000 với phần cứng trên như sau

Từ màn hình chính chọn New hoặc File> New

Trong cửa sổ này, cần chọn đúng các thông số của CPU:

 • Loại CPU, chọn đúng loại mà bạn có (ở đây 1756-L75)
 • Revision: chọn phiên bản phần mềm Rslogix 5000 đang sử dụng (ở đây là Version 20). Phải chọn tương thích với Firmware phần cứng bên dưới (Xem bài 6: Firmware)
 • Name: Đặt tên cho Project. Bắt buộc phải đặt tên và tên này sẽ hiển thị bên cạnh CPU trong RSLinx để biết CPU nào là của chương trình nào.
 • Chassis Type: Chọn đúng loại Chassis sử dụng, ở đây là 10 Slot
 • Slot: CPU dự định cắm vào Slot nào thì chọn ở đây cho đúng.
 • Create In: chọn nơi lưu File chương trình trên máy tính

Sau khi chọn xong thì OK.

Project được tạo ra như sau:

Ta tạo thêm 2 Module IO nữa. Để tạo Module mới, từ IO Configuration, Click phải và chọn New Module:

Cửa sổ mới xuất hiện:

Chỉ cần chọn, hoặc gõ IB32 vào khung tìm kiếm, chương trình sẽ liệt kê các module tương ứng, chọn và Create.

Tại cửa sổ mới xuất hiện, đặt tên cho Module và chọn đúng Slot sẽ gắn Module trên Chassis (ở đây là Slot 5), sau đó OK. Một cửa sổ nữa xuất hiện, chọn OK (sau này khi sử dụng quen các bạn sẽ tự biết cấu hình khi cần)

Ta thấy Module IB32 vừa tạo đã xuất hiện trong I/O Configuration. Và tương tự ta tạo thêm Module OB32 để được như hình dưới:

Với Compactlogix

Việc tạo chương trình mới với Compactlogix tương tự như với Controllogix ở trên. Tuy nhiên cũng có một số khác biệt nhỏ cần lưu ý:

Đối với Compactlogix L1, cần xác định số mô đun mở rộng (như hình trên).

Để thêm IO mới, Chọn New Module tại Expansion I/O Module.

GHI CHÚ

 • Ở trên là các bước cơ bản để tạo cấu hình phần cứng của Project trong Rslogix 5000.
 • Đối với Controllogix (các mô đun 1756-) có thể tạo Onlne bằng chức năng Discovery của Rslogix 5000

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO PHẦN NÀY

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/1756-pm004_-en-p.pdf

giap van vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.