[Logix] Bài 6: Upgrade Firmware cho Controllogix/Compactlogix

Đối với Logix Controller (Controllogix, Compactlogix),  Revision của phần mềm Rslogix 5000 và Firmware của Controller luôn phải giống nhau thì mới có thể làm việc được với nhau. Ví dụ như phần mềm Rslogix 5000 Version 20 thì Firmware của Controller cũng phải là 20.

Khi Firmware và Revision của phần mềm Rslogix 5000 khác nhau thì cần phải nâng cấp Firmware của Controller hoặc cài phiên bản Rslogix 5000 tương ứng. Việc nâng cấp Firmware của Controller cũng phải được thực hiện đối với Controller mới vì khi mua về chỉ là Firmware xuất xưởng (thường là 1.008).

Thực hiện Upgrade Firmware theo các bước sau:

>> Khi cài đặt Rslogix 5000, chương trình tự động cài thêm công cụ FLASH Programming Tool, ngay trong Program Files. Đó chính là công cụ sử dụng để Upgrade/Dowgrade Firmware cho các thiết bị điều khiển của AB.

>> Chuẩn bị khi Upgrade/Downgrade:

  • Backup chương trình vì khi Upgrade/Downgrade chương trình trong CPU sẽ bị xóa
  • Kết nối máy tính đến Controller cần Upgrade.
  • Chuyển khóa trên CPU sang chế độ PROGRAM

>> Chạy Flash Programming Tool, NEXT

>> Chọn Controller hay Module cần Ugrade. Ở đây chọn CPU Controllogix L75

>> NEXT

..

>> Trong cửa sổ sau, trỏ đến CPU cần Upgrade

>> OK

>> Chọn phiên bản cần Upgrade hoặc Downgrade

>> NEXT

>> Finish

>> Xác nhận

>> YES

>> Quá trình Upgrade diễn ra

>> Thông báo đã UPgrade xong xuất hiện báo việc Upgade đã xong. Trường hợp bị lỗi sẽ có thông báo lỗi (màu đỏ)

GHI CHÚ

  • Việc Upgrade/Downgrade Firmware là công việc bình thường, nhưng do ít khi phải thực hiện nên nhiều người cảm thấy lo lắng không cần thiết.
  • Cần thiết phải duy trì nguồn điện cho CPU và kết nối giữa CPU và máy tính liên tục trong thời gian Upgrade. Trường hợp bị ngắt giữa chừng thì CPU sẽ trở về phiên bản Firmware xuất xưởng và phải thực hiện Upgrade lại. Tuy nhiên trường hợp này cũng có thể gây ra lỗi và hỏng CPU.
  • Nêu thực hiện qua Ethernet hoặc cổng USB (đối với các CPU đời mới), không nên thực  hiện qua cổng RS-232 vì rất chậm và hay mất truyền thông (vì phần lớn máy tính bây giờ không có cổng RS-232, phải sử dụng Adapter của Trung Quốc).
  • Thời gian Upgrade trung bình từ 3-5 phút (qua Ethernet)

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , . Bookmark the permalink.