[Logix] Bài 5: Rslinx Classic

Tất cả các nhu cầu kết nối giữa phần mềm trên máy tính và phần cứng như PLC, biến tần,… của AB đều phải thông qua Rslinx Classic. Rslinx Classic đóng vai trò như cây cầu giữa phần cứng và phần mềm. Do đó khi sử dụng bất kì phần mềm nào liên quan đến việc trao đổi dữ liệu giữa máy tính và PLC, biến tần, màn hình Panelview … thì đều cầu phải có Rslinx Classic.

Trong chương trình lập trình với Rslogix 5000, ta sử dụng Rslinx Classic cho mục đích Download, Upload, Online,…

Các bước sử dụng như sau:

>> Kết nối máy tính đến các Controller cần kết nối (trong ví dụ này, máy tính và các Controller kết nối đến 1 Ethernet Switch, cùng lớp địa chỉ IP), đặt địa chỉ IP cho Card mạng máy tính (ở đây là 192.168.1.190).

>> Khởi động Rslinx Classic

>> Chọn Driver kết nối (Communicatio > Driver)

>> Chọn Ethernet/IP và Add Net

>> OK

>> Chọn Card mạng đang kết nối đến Controller

>> Add New và thấy Status là Running như hình sau

>>Trở lại màn hình chính

>> Chọn mở rộng Driver mới tạo, các Controller đang kết nối với máy tính sẽ xuất hiện tương tự như hình bên dưới. Việc kết nối giữa máy tính với các thiết bị Ethernet của AB coi như xong.

GHI CHÚ

  • Đối với các dòng PLC cũ của AB như PLC-5, SLC-500,… thì chọn Driver tương ứng tùy theo chuẩn kết nối (DH+, DF1…). Các Controller mới đều sử dụng Ethernet nên dễ dàng hơn nhiều.
  • Ngay tại màn hình Rslinx này có thể xem được tận các module IO trên từng Chassis
  • Có thể thay đổi địa chỉ IP của các thiết bị mạng ngay tại Rslinx Classic.
  • Rslinx Classic có thể đóng vai trò là OPC Server cho các ứng dụng khác.

Giap Van Vy – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , . Bookmark the permalink.