Ethernet: Xu hướng tất yếu trong mạng công nghiệp ?

Nhiều chuẩn mạng công nghiệp cùng tồn tại trong một nhà máy là tình trạng phổ biến hiện nay. Điều này gây nhiều bất tiện trong việc thiết kế, vận hành và tích hợp hệ thống. Với những cải tiến kỹ thuật nhiều năm trở lại đây, Ethernet ngày càng tham gia nhiều hơn vào mạng công nghiệp. Và có lẽ trong một tương lai không xa, mạng công nghiệp cũng sẽ chỉ còn là Ethernet.

Dưới đây là một số thông tin từ hội thảo do tạp chí Control Engineering tổ chức, xin chia sẻ với mọi người để tham khảo.

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in Mạng công nghiệp and tagged . Bookmark the permalink.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s