[Logix] Bài 1: Giới thiệu về Rslogix 5000, các công cụ phần mềm cơ bản cần sử dụng

Rockwell Automation đã giới thiệu và phát triển Kiến trúc tích hợp hệ thống (Integrated Architecture -IA) mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây. Theo đó, toàn bộ hệ thống tự động hóa trong mô hình nhà máy sản xuất được tổ chức thành một kiến trúc tổng thể từ lớp thiết bị trường, thiết bị điều khiển đến các lớp thông tin quản lý kinh doanh. Trước khi đi vào tìm hiểu các phần mềm của Rockwell, ta cần hiểu cơ bản về kiến trúc này. 3 điểm quan trọng của kiến trúc tích hợp này là:

 • Logix Platform: Toàn bộ lớp điều khiển được tích hợp thành một nền tảng chung mà Rockwell gọi là Logix
 • Factorytalk Platform: Toàn bộ lớp thông tin trong hệ thống tự động hóa được tích hợp thành một nền tảng chung gọi là Factorytalk
 • Ethernet/IP: Không cần nhiều loại mạng công nghiệp nữa. Một mạng Ethernet/IP cho toàn bộ kiến trúc điều khiển, từ I/O đến các máy tính.

Theo kiến trúc tích hợp, toàn bộ lớp điều khiển (Logix) gồm các bộ PAC chủ yếu là Controllogix và Compactlogix. Và phần mềm duy nhất để lập trình, cấu hình cho toàn bộ lớp Logix này chính là Rslogix 5000. Nghĩa là ta chỉ cần một phần mềm duy nhất để cấu hình cho toàn bộ lớp Logix (Compactlogix, Controllogix).

Rslogix 5000

Một số thông tin cơ bản về phần mềm này:

 • Dùng để lập trình cho toàn bộ các PAC thuộc họ Compactlogix và Controllogix (mục đích chủ yếu!)
 • Hỗ trợ 4 ngôn ngữ lập trình là Ladder, FBD, SFC và ST
 • Online, truy cập thông tin thời gian thực các thiết bị trên
 • Hỗ trợ cấu hình các thiết bị khác như biến tần PowerFlex…

Một số thông tin khác

 • Phiên bản hiện tại (10/2012) của phần mềm Rslogix 5000 là Version 20. Phiên bản nào thì dùng cho phần cứng có Firmware đấy.
 • Cài đặt trên Windows 7 tốt hơn (32 bit hay 64 đều được)

Phần mềm khác liên quan

 • Rslinx Classic: Phần mềm cài kèm theo đĩa Rslogix 5000, sử dụng để kết nối giữa máy tính và logix controller. Bắt buộc phải cài. Phần mềm này có nhiều phiên bản, mặc định là phiên bản Lite (miễn phí)
 • RsEmulate 5000: Phần mềm mô phỏng chương trình.

Với các công cụ phần mềm trên đây là đủ để làm việc với Controllogix, Compactlogix,…

Giáp Văn Vỹ – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , , . Bookmark the permalink.