[Logix] Bài 0: Hướng dẫn sử dụng Rslogix 5000

Trong loạt bài sau đây, tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng phần mềm Rslogix 5000 để lập trình cho các PAC (Programmable Automation Controller) như Compactlogix và Controllogix. Nội dung chủ yếu dành cho người mới bắt đầu làm quen với các Controller của Rockwell Automation. Các bài viết sẽ chia theo các chủ đề nhỏ, cuối mỗi bài sẽ ghi chú kèm theo tài liệu tham khảo. Để tìm hiểu kĩ hơn, các bạn nên xem thêm các tài liệu đề nghị.

Các bài viết sẽ cập nhật Link tại đây để dễ tra cứu.

Bài 1: Giới thiệu về Rslogix 5000, các công cụ phần mềm cơ bản cần sử dụng

Bài 2: Giới thiệu phần cứng Controllogix

Bài 3: Giới thiệu phần cứng Compactlogix

Bài 4: Cài đặt Rslogix 5000

Bài 5: Rslinx Classic dùng để làm gì ?

Bài 6: Upgrade Firmware Controllogix/Compactlogix Controller

Bài 7: Tạo một chương trình mới với Rslogix 5000

Bài 8: Sử dụng User Defined Data Type

Bài 9: Viết chương trình Ladder với Rslogix 5000

Bài 10: Download/Upload và chỉnh sửa Online

Bài 11: Mô phỏng chương trình Rslogix 5000 với RsEmulate 5000

Bài 12: Cấu hình I/O (Remote I/O)

Bài 13: Sử dụng Add On Instruction (AOI)

Bài 14: Trao đổi dữ liệu giữa các Controller (Controllogix/Compactlogix)

Bài 15: Tích hợp điều khiển biến tần PowerFlex với Controllogix/Compactlogix qua Ethernet/IP

Bài 16: Cấu hình Redundancy cho Controllogix

Bài 17: Các nguồn tài liệu tham khảo (bài cuối)

Giáp Văn Vỹ – 2012

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in PLC&PAC and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.