Flowmeter hoạt động như thế nào ?

Flowmeter là thiết bị được sử dụng phổ biến trong công nghiệp. Có nhiều loại khác nhau, nhiều hãng khác nhau. Mỗi loại Flowmeter thường chỉ sử dụng tốt cho một số lưu chất nhất định do nguyên lý hoạt động của nó.

Trong chuỗi Clip dưới đây (từ Youtube), E+H minh họa nguyên lý hoạt động của các loại Flowmeter thông dụng. Rất hữu ích cho những ai quan tâm

Flowmeter nguyên lý Coriolis:

Flowmeter nguyên lý phân áp (Differential Pressure)

Flowmeter nguyên lý điện từ:

Flowmeter nguyên lý Vortex

Flowmeter nguyên lý siêu âm

Flowmeter nguyên lý nhiệt

About JAP AUTOMATION BLOG

The more we share, the more we get
This entry was posted in Process Control and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s